Det handler om uddannelse

Forlaget KSI har specialiseret sig i formidling af information om uddannelse.
I mere end 20 år har vi samarbejdet med landets største uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Aktiviteterne er fordelt på mange platforme.   

Arrangør af uddannelsesmessen JUMP
Messe for folkeskoleelever om ungdoms- og erhvervsuddannelser. 

Arrangør af messerne Ud i Fremtiden
Landsdækkende messe for unge med særlige behov om tilbud inden for specialområdet.

Derudover udgiver forlaget en række publikationer, som dækker uddannelse og karriere, herunder: 

  • Fremtidsparat 
  • Uddannelsesmagasinet for unge med særlige behov 
  • Grib Fremtiden 
  • Ungdomsuddannelsesbogen 
  • BOGEN for unge med særlige behov 

De fleste publikationer udkommer online og kun bøgerne og enkelte andre også på tryk.