Det handler om uddannelse

Forlaget KSI har specialiseret sig i formidling af information om uddannelse.
I mere end 20 år har vi samarbejdet med landets største uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Aktiviteterne er fordelt på mange platforme.   

Arrangør af uddannelsesmessen JUMP
Messe for folkeskoleelever om ungdoms- og erhvervsuddannelser. 

Arrangør af messerne Ud i Fremtiden
Landsdækkende messe for unge med særlige behov om tilbud inden for specialområdet.

Derudover udgiver forlaget en række publikationer, som dækker uddannelse og karriere, herunder: 

  • Fremtidsparat 
  • Uddannelsesmagasinet for unge med særlige behov 
  • Grib Fremtiden 
  • Ungdomsuddannelsesbogen 
  • BOGEN for unge med særlige behov 

De fleste publikationer udkommer online og kun bøgerne og enkelte andre også på tryk.  

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies