Det handler om uddannelse!

Forlaget KSI har specialiseret sig i formidling af information om uddannelse.
I mere end 20 år har vi samarbejdet med landets største uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Aktiviteterne er fordelt på mange platforme:

 

Arrangør af uddannelsesmesserne Uddannelse Uden Grænser
Uddannelse Uden Grænser afholdes hvert år i januar-februar i København, Århus, Aalborg, Herning og Odense – med et samlet besøgstal fra ungdomsuddannelserne på over 55.000 studie- og karrieresøgende unge.

 

Arrangør af efterskolemesserne JUMP
JUMP er en nystartet messe om efterskoler, high School og sprogrejser, som henvender sig til afgansklasserne i grundskolen. JUMP afholdes i weekenderne i november - og kommer til Vissenbjerg, Vejle, Hjørring, Brøndby og Aarhus. Eleverne og deres forældre kan opleve de mange muligheder efter 8. - 9. klasse. Under motto'et "Ta' springet – uddan dig sjovere!" vil alle besøgende opleve mulighederne i deres nærområde. Gratis adgang.

Arrangør af uddannelsesmesserne Ud i Fremtiden
Ud i Fremtiden afholdes hvert år i september i Kjellerup (v. Silkeborg), Vejle, Roskilde og Vissenbjerg (v. Odense). Messerne handler om mulighederne for STU og andre tilbud til unge med særlige behov, og er en unik mulighed for de unge, deres forældre, vejledere og sagsbehandlere for at møde de steder der har tilbudene inden for specialområdet. Gratis adgang.

Uddannelsesmagasinet for unge med særlige behov beskæftiger sig med uddannelses- og jobmuligheder for unge med særlige behov. Magasinet henvender sig til de unge, deres forældre, undervisere og vejledere. Vi orienterer om ungdomsuddannelser (bl.a. STU og EGU), støttemuligheder, fremtidsperspektiver o.m.a. Avisen er uafhængig – men berører også lovstof og politikken på området.

Derudover udgiver Forlaget KSI en række publikationer, der griber hele uddannelses- og karriereområdet med artikler og historier, i magasiner og bøger, så de unge kan spejle sig og blive nemmere afklaret. De fleste publikationer findes både i trykt form og online. Vores bøger kan desuden købes.